THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

CHỦ TÀI KHOẢN : LÊ VĂN TRƯỜNG

1. AGRIBANK
CHI NHÁNH HÀ TÂY
STK: 2200205394780

2. MARITIMEBANK
CHI NHÁNH CẦU GIẤY
STK: 03301010847331

3. VIETCOMBANK
CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
STK: 0011004288504

4. TECHCOMBANK
STK: 19030084976889

5. VIETTINBANK
STK: 711AC8405197

6. SACCOMBANK
STK: 020039970997

7. BIDV
STK: 12510000892437

8. VIB
STK: 003704060128069